50% STBH cho trường hợp Ung thư giai đoạn sớm đầu tiên

100% STBH nếu bị mắc bệnh ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên

STBH tối đa gấp 5 lần STBH của Sản phẩm chính

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM BẢO VỆ UNG THƯ

Tham gia các gói bảo hiểm bảo vệ ung thư để được bảo vệ đối với căn bệnh hiểm nghèo này đang là mối quan tâm của rất nhiều khách hàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư giai đoạn sớm

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên.

Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư nghiêm trọng

  • 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên TRƯỚC khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả.
  • 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên TRONG vòng 01 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định.
  • 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên SAU 01 năm kể từ Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định.

Số tiền bảo hiểm tối đa của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư bằng 5 lần Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm chính

 

Điều kiện tham gia bảo hiểm

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm

Tối đa là 65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

Từ 06 đến 65 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm

bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin