Tích lũy đều đặn, vững chắc tương lai

Bảo vệ chu toàn, an tâm toàn diện

100% Số tiền bảo hiểm không may tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

THÔNG TIN CHI TIẾT

HANWHA LIFE - AN KHANG TÀI LỘC

Sản phẩm bảo hiểm Hanwha Life An Khang Tài Lộc mang đến cho khách hàng sự chủ động cho kế hoạch tài chính, giúp khách hàng có một cuộc sống tốt, đầy đủ, chu toàn cho bản thân và gia đình. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm Hanwha Life - An Khang Tài Lộc

Quyền lợi bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng tùy theo giá trị nào lớn hơn khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong

Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam chi trả số tiền nào lớn hơn của:

 • Một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm hiện tại; hoặc
 • Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại thời điểm tử vong và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trước khi chi trả các quyền lợi này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có). 

Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn

Trong cuộc sống đôi khi điều không may xảy ra bất ngờ mà bản thân chúng ta và gia đình không lường trước được. Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% (*) Số tiền bảo hiểm, nhằm chia sẻ một phần mất mát cho gia đình khi Người được bảo hiểm không may tử vong do Tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh nặng giai đoạn cuối

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh nặng giai đoạn cuối tương ứng với 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng, tùy theo giá trị nào lớn hơn, khi Người được bảo hiểm chẳng may mắc Bệnh nặng giai đoạn cuối. Khoản tiền này sẽ giúp Người được bảo hiểm

và người thân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.

 

Quyền lợi khác

Quyền lợi đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng lần thứ 3, khách hàng có thể yêu cầu gia tăng Số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần trải qua thẩm định nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao quyền lợi bảo vệ tài chính.

Quyền gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung

Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung ưu việt hiện có của Hanwha Life Việt Nam để được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ví dụ như:

 • Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao.
 • Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật mở rộng.
 • Gói giải pháp bảo hiểm bảo vệ Ung thư toàn diện.

Quyền lợi duy trì hợp đồng

Hanwha Life Việt Nam tri ân khách hàng một khoản tiền thưởng duy trì hợp đồng sau Ngày kỷ niệm

năm hợp đồng lần thứ ba và mỗi 3 năm khi khách hàng đóng phí đầy đủ và liên tục.

Quyền hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ Giá trị tài khoản hợp đồng. Hanwha Life Việt Nam cam kết lãi suất tối thiểu 3%/năm cho Ba năm hợp đồng đầu tiên và 2,5%/năm cho Ba năm hợp đồng tiếp theo và điều chỉnh trong các năm tiếp theo. Với Giá trị tài khoản hợp đồng tăng lũy kế từng ngày, khách hàng sẽ luôn yên tâm cho khoản đầu tư và tiết kiệm của mình.

Quyền lợi khi đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm

Vào ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, nếu chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong

trường hợp Tử vong, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn cuối, Hanwha Life

Việt Nam sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.

Điều kiện tham gia bảo hiểm Hanwha Life 

Tuổi tham gia bảo hiểm

0 - 60 tuổi

Tuổi đáo hạn

Tối đa 100 tuổi

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm 

= Thời hạn đóng phí bảo hiểm 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 • Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 100 tuổi - tuổi tham gia bảo hiểm:
 • Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20 năm
 • Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm 15 năm

Điều khoản loại trừ

Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp tử vong

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm. Đối với khoản tăng Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử sẽ được áp dụng trong vòng hai (02) năm kể từ ngày khoản tăng Số tiền bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
 • Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
 • Hành vi cố ý phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại, vi phạm hợp đồng bảo hiểm Hanwha Life

Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp tử vong do Tai nạn

 • Sự kiện Tai nạn xảy ra cho Người được bảo hiểm xảy ra trước ngày Hợp đồng bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực; hoặc
 • Tự gây thương tích cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử cho dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Rối loạn tâm thần, mất trí hoặc rối loạn tâm lý; hoặc
 • Tham gia vào hoạt động đình công, nổi loạn, bạo động; hoặc
 • Do sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định hoặc do ảnh hưởng của bất kỳ loại thuốc nào, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ với mục đích chữa bệnh; hoặc
 • Do tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt động và lịch trình bay; hoặc
 • Do tham gia các cuộc đua, các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, lặn có bình khí nén, leo núi, nhảy dù, xử lý chất nổ hoặc sử dụng súng; hoặc
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
 • Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
 • Hành vi cố ý phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại; hoặc
 • Hành động cố ý hoặc có tính toán nhằm trục lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm. Đối với khoản tăng Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử sẽ được áp dụng trong vòng hai (02) năm kể từ ngày khoản tăng Số tiền bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
 • Tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
 • Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
 • Tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt động và lịch trình bay; hoặc
 • Tham gia các cuộc đua, các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, lặn có bình khí nén, leo núi, nhảy dù, xử lý chất nổ hoặc sử dụng súng; hoặc
 • Hành vi cố ý phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại.

Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm. Đối với khoản tăng Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử sẽ được áp dụng trong vòng hai (02) năm kể từ ngày khoản tăng Số tiền bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
 • Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ; hoặc
 • Tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Bệnh hoặc các dị tật bẩm sinh; hoặc
 • Việc nhiễm chất phóng xạ; hoặc
 • Hậu quả của hành động cố ý hay vô ý tấn công bằng vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học; hoặc
 • Hậu quả của các hoạt động quân sự trong khi đang phục vụ trong quân ngũ; hoặc
 • Hành vi cố ý phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại.

GIỚI THIỆU CÔNG TY HANWHA LIFE VIETNAM

bao-hiem-hanwha-life

Hanwha Life Đà Nẵng nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất tại Hàn Quốc và thuộc top 500 tập đoàn lớn nhất trên thế giới về lĩnh vực kinh tế. Danh mục kinh doanh của Hanwha rất đa dạng: Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ dưỡng, Hóa chất và Nguyên vật liệu tiên tiến, Hàng không vũ trụ, Sản xuất & Xây dựng và cơ điện tử, Năng lượng mặt trời.

Tại Việt Nam, Hanwha Life đã sở hữu giấy phép để thành lập và hoạt động được cấp ngày 12/6/2008 với số 51GP/KDBH. Công ty bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có vốn điều lệ 4.891.000.000.000 VNĐ. Nhờ vậy, công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life đã trở thành một trong các công ty bảo hiểm dẫn đầu về tiềm lực tài chính ở Việt Nam. Cho đến tháng 1/2021, dịch vụ TVBH Hanwha Life Việt Nam đã và đang được phục vụ số khách hàng lên đến 600.000 người, bao gồm cá nhân và tổ chức. Hiện nay, bh Hanwha Life sở hữu hơn 170 điểm tư vấn, bao gồm các văn phòng bảo hiểm Hanwha Life Đà Nẵng và khắp cả nước để sẵn sàng tư vấn bảo hiểm Hanwha Life đến các quý khách hàng

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin