Có 6 sự lựa chọn khác nhau cho từng mệnh giá chi trả mỗi ngày nằm viện

Hỗ trợ viện phí lên đến 3 triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện

Tổng quyền lợi lên đến: 1.095.000.000 đồng

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN DO UNG THƯ

Tham gia các gói bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện ung thư để được bảo vệ đối với căn bệnh hiểm nghèo này đang là mối quan tâm của rất nhiều khách hàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư

Hỗ trợ viện phí lên đến 3 triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện do Ung thư nhằm giúp đỡ một phần gánh nặng tài chính cùng với khách hàng.

  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư trong suốt Hợp đồng bảo hiểm lên đến 1.095.000.000 đồng.
  • Có 6 sự lựa chọn khác nhau cho từng mệnh giá chi trả mỗi ngày nằm viện để khách
  • hàng lựa chọn như sau:

 

Lựa chọn

Quyền lợi chi trả

Số tiền bảo hiểm cho mỗi

ngày nằm viện

Tổng quyền lợi tối đa

1

500.000

182.500.000

2

1.000.000

365.000.000

3

1.500.000

574.500.000

4

2.000.000

730.000.000

5

2.500.000

912.500.000

6

3.000.000

1.095.000.000 (*)

 

(*) Tổng Quyền lợi tối đa cho lựa chọn 6:

  • Tổng quyền lợi lên đến: 45.000.000 đồng (Tối đa 15 ngày cho mỗi lần nằm viện).
  • Tổng quyền lợi lên đến: 300.000.000 đồng (Tối đa 100 ngày nằm viện cộng dồn mỗi năm).
  • Tổng quyền lợi lên đến: 1.095.000.000 đồng (Tối đa 365 ngày cộng dồn trên một Người
  • được bảo hiểm).

Điều kiện tham gia bảo hiểm

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm

Tối đa là 65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

Từ 06 đến 65 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm

bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin