Hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn sớm

10% STBH sẽ được chi trả cho ung thư giai đoạn sớm

20% STBH sẽ được chi trả cho ung thư nghiêm trọng

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NÂNG CAO

Sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao sẽ là giải pháp lý tưởng giúp khách hàng giảm đi gánh nặng về tài chính trong quá trình điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư giai đoạn sớm và ung thư nghiêm trọng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư nâng cao

Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm

10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ được chi trả liên tục mỗi năm trong vòng 10 năm.

Quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng

20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này liên tục mỗi năm trong vòng 5 năm.

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm

Tối đa là 65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

Từ 06 đến 65 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm

bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin