Bảo hiểm cho trường hợp nằm viện do bệnh tật và tai nạn

Tất cả thành viên trong gia đình có thể tham gia cùng một hợp đồng bảo hiểm

Thủ tục thanh toán quyền lợi bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

Có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện và các lần điều trị ung thư, lọc thận trong ngày. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện

10% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện. 

Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 120 ngày/năm hợp đồng và 1000 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt

Thanh toán 200% Số tiền bảo hiểm sức khỏe cho mỗi Ngày điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. 

Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 45 ngày/năm hợp đồng và 400 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm. 

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí Phẫu thuật

500% Số tiền bảo hiểm cho một lần phẫu thuật.  

Số tiền chi trả tối đa cho quyền lợi này là 05 lần/năm hợp đồng và 50 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

 

Điều kiện tham gia sản phẩm

 

Độ tuổi

01 tuổi đến 59 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm

65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

06 năm - 30 năm

Số tiền bảo hiểm

100,000 VND - 1,000,000 VND

(không quá 0.2% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính)

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin