Các quyền lợi đặc biệt thiết thực và lợi ích

100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày

500% STBH phẫu thuật nội trú

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM BỔ TRỢ VIỆN PHÍ CÁ NHÂN

Tham gia bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân Cathay là một cách chủ động giảm bớt gánh nặng viện phí với các quyền lợi đặc biệt thiết thực và lợi ích cho bản thân và gia đình bạn nếu chẳng may rủi ro xảy đến.

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ viện phí cá nhân

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà

50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày)

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày)

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng)

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày)

Quyền lợi phẫu thuật nội trú

500% Số tiền bảo hiểm

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện

  • Ngày 1-30: 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện

  • Ngày 31-120: 150% Số tiền hỗ trợ nằm viện

Ai được quyền tham gia sản phẩm?

Thời hạn đóng phí

Tái tục hàng năm

Thời hạn hợp đồng    

Tái tục hàng năm

Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm    

Tối thiểu: 1 tuổi

Tối đa: 

- Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi)

- Người lớn: 55 tuổi (tái tục đến 65 tuổi)

Định kỳ đóng phí    

- Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.

- Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).

Giới hạn số tiền bảo hiểm

Phí bảo hiểm quy năm (X)

X < 7 triệu

7 ≤ X < 10 triệu

10 ≤ X < 15 triệu

15 ≤ X < 20 triệu

X ≥ 20 triệu

Phí bảo hiểm quy năm X là tổng phí bảo hiểm quy năm của tất cả hợp đồng sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ còn hiệu lực của Người được bảo hiểm chính

Số tiền bảo hiểm tối đa

100.000VND

200.000VND

300.000VND

400.000 VND

500.000 VND

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin