Dịch vụ y tế tốt nhất khi tai nạn không may xảy ra

50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày

100% Số tiền hỗ trợ nằm viện do Phỏng (bỏng)

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ DO TAI NẠN

Với phí bảo hiểm cực kỳ ưu đãi, Bảo Hiểm Hỗ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay chia sẻ cùng bạn gánh nặng tài chính nhằm mang đến cho bạn và gia đình những dịch vụ y tế tốt nhất khi tai nạn không may xảy ra.

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng)

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà

50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện

  • Ngày 1-7: 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện

  • Ngày 8-120: 150%Số tiền hỗ trợ nằm viện

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí

Tái tục hàng năm

Thời hạn hợp đồng    

Tái tục hàng năm

Tuổi tham gia bảo hiểm

Tối thiểu: 0

Tối đa:

- Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).

- Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).

Định kỳ đóng phí    

- Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.

- Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).

Giới hạn số tiền bảo hiểm

- Tối thiểu: 100.000 VND.

- Tối đa: 0,1% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay (Mã sản phẩm R01) hoặc sản phẩm Bảo hiểm tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm R07)

Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50.000 VND.


 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin