Chi trả 300% STBH khi tử vong do tai nạn

Chi trả 100% STBH khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả tối đa 100% STBH khi bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM RỦI RO DO TAI NẠN NÂNG CAO

Sản phẩm Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao mang đến cho bạn và gia đình những quyền lợi tốt nhất khi gặp rủi ro do tai nạn, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

Chi trả tối đa lên đến 300% Số tiền bảo hiểm. Quyền lợi này thể hiện tính nhân bản sâu sắc và trọn vẹn của sản phẩm này dành cho khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm với mong muốn chung vai sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm nếu chẳng may Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn- sự hỗ trợ này có ý nghĩa không chỉ dành cho người được bảo hiểm mà còn dành cho những người thương yêu trong gia đình nhằm chi sẻ một phần gánh nặng về tài chính.

Ai có thể tham gia bảo hiểm Bảo vệ sức khỏe toàn diện

Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm

Từ 5 đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm bổ sung

65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm bổ sung 

Từ 6 năm đến (65 trừ đi tuổi tham gia bảo hiềm)

Thời hạn đóng phí bảo hiểm bổ sung

  • Lựa chọn 1: Thời hạn đóng phí bảo hiểm = Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm
  • Lựa chọn 2: Thời hạn đóng phí bảo hiểm = 10/15/20/25 năm và nhỏ hơn hoặc bằng Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin