Sản phẩm bổ trợ duy nhất dành cho trẻ em trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Hỗ trợ nằm viện do tai nạn: 50.000 VND x Số ngày nằm viện

50.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN DÀNH CHO TRẺ EM

Chung vai cùng bạn gánh vác trách nhiệm tài chính nhằm mang đến cho con cái sự chăm sóc tốt nhất ngay cả khi rủi ro chẳng may xảy ra, đặc biệt là tổn thương do phỏng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn

Quyền lợi tử vong do tai nạn

5 triệu VND

Quyền lợi thương tật do tai nạn

Phần trăm của 5 triệu VND tùy theo mức độ thương tật

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do tai nạn

50.000 VND x Số ngày nằm viện (tối đa 60 ngày)

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng

50.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc tại nhà sau khi nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng

25.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)

Quyền lợi tổn thương do phỏng


 

Loại A: 1,5 triệu VND

Loại B: 0,75 triệu VND

 

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí

Tái tục hàng năm

Thời hạn hợp đồng    

Tái tục hàng năm

Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm

- Tối thiểu: 0

- Tối đa: 13 tuổi (tái tục đến 22 tuổi)

Giới hạn số tiền bảo hiểm

- Tối thiểu: 3 đơn vị bảo hiểm

- Tối đa: 20 đơn vị bảo hiểm

Định kỳ đóng phí    

- Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính

- Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực)

Điều khoản loại trừ

  • Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật hay thương tổn do tai nạn nếu:

- Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm;

- Do hành vi phạm tội được thực hiện của Người được bảo hiểm;

- Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá quy định của pháp luật giao thông hoặc sử dụng trái phép chất kích thích;

- Chiến tranh, nội chiến, hoặc các hình thức đấu tranh có vũ trang tương tự, trừ trường hợp thỏa thuận có văn bản tương tự;

- Nổ, nổ do sức nóng, bức xạ, nhiễm xạ do thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc nguyên tử gây ra, trừ trường hợp thỏa thuận bằng văn bản khác;

  • Trừ khi có quy định khác với quy định hợp đồng bổ sung.Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật hay thương tổn do tai nạn trong suốt thời gian người được bảo hiểm tham gia vào bất kì hoạt động nào sau đây: 

- Người được bảo hiểm tham gia thi đấu hoặc biểu diễn liên quan trận đấu đến sức mạnh: đấu vật, võ judo, karate, taekwondo, cưỡi ngựa, đấu quyền anh hoặc biểu diễn nhào lộn;

- Người được bảo hiểm tham gia biểu diễn hoặc đua xe đạp, xe gắn máy và xe ô tô;

  • Công ty không chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn cho (những) Người thụ hưởng cố ý gây ra tử vong cho Người được bảo hiểm, tuy nhiên công ty vẫn phải chi trả toàn bộ Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn cho những Người thụ hưởng còn lại.
  • Trong mọi trường hợp quy định khi công ty không chi trả quyền lợi bảo hiểm, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng bổ sung và chi trả phí bảo hiểm chưa được hưởng cho bên mua bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm tử vong, số tiền này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế của Việt Nam.

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin