Tăng cường bảo hiểm tài chính trước các tai nạn

Phù hợp với người thường xuyên đi lại, đối mặt với rủi ro tai nạn cao

Tổng quyền lợi lên đến 400% STBH

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN NÂNG CAO
 

Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn cá nhân nâng cao

 

Tử vong/TTTBVV do tai nạn

100% STBH

Thương tật do tai nạn

STBH và mức độ thương tật

Bỏng do tai nạn

100% STBH.Trả duy nhất 1 lần/năm, bỏng độ 3 trở lên với vết bỏng chiếm 20% cơ thể

Phụ trội tử vong/TTTBVV do tai nạn đặc biệt

  • 200% STBH đang là hành khách trên phương tiện giao thông đường thuỷ và đường bộ tại Việt Nam

  • 400% STBH đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng đường hàng không

 

Điều kiện tham gia

Đối tượng bảo hiểm

  • NĐHB: 0~65 tuổi và tái tục đến 70 tuổi

  • Người phụ thuộc: vợ/ chồng, con cái Người được bảo hiểm

Trẻ em: 0~25 tuổi, Người lớn: 0~65 tuổi, tái tục đến 70 tuổi

Thời gian bảo hiểm

Tái tục hàng năm và kết thúc khi NĐBH đạt mức tuổi quy định hoặc kết thúc SP chính

Số tiền bảo hiểm

Tối thiểu:100 triệu vnđ

Tối đa: NĐBH: 5 lần STBH - SP chính, Người phụ thuộc: 2 lần STBH - SP chính

Phí BH tối thiểu

300.000Đ (bao gồm SP chính và SP bổ sung)

 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin