Mức phí ưu đãi bảo vệ bản thân và gia đình

100% STBH không may tử vong

Phần trăm Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ thương tật do tai nạn

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Trong thời gian hợp đồng Người được bảo hiểm bị taoi nạn trong vòng 180 ngày thì Công ty sẽ chi trả mọi Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn 

 

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí

Tái tục hàng năm

Thời hạn hợp đồng    

Tái tục hàng năm

Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm

Tối thiểu: 0

Tối đa:

- Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).

- Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).

Giới hạn số tiền bảo hiểm

- Tối thiểu: 100 triệu VND.

- Tối đa:

2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em.

5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.

Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50 triệu.

Định kỳ đóng phí    

- Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính

- Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực)

Điều khoản loại trừ

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật hay thương tổn do tai nạn nếu:

  • Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm;
  • Do hành vi phạm tội được thực hiện của Người được bảo hiểm;
  • Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá quy định của pháp luật giao thông hoặc sử dụng trái phép chất kích thích;
  • Chiến tranh, nội chiến, hoặc các hình thức đấu tranh có vũ trang tương tự, trừ trường hợp thỏa thuận có văn bản tương tự;
  • Nổ, nổ do sức nóng, bức xạ, nhiễm xạ do thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc nguyên tử gây ra, trừ trường hợp thỏa thuận bằng văn bản khác;

Trừ khi có quy định khác với quy định hợp đồng bổ sung.Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật hay thương tổn do tai nạn trong suốt thời gian người được bảo hiểm tham gia vào bất kì hoạt động nào sau đây: 

  • Người được bảo hiểm tham gia thi đấu hoặc biểu diễn liên quan trận đấu đến sức mạnh: đấu vật, võ judo, karate, taekwondo, cưỡi ngựa, đấu quyền anh hoặc biểu diễn nhào lộn;
  • Người được bảo hiểm tham gia biểu diễn hoặc đua xe đạp, xe gắn máy và xe ô tô;

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin