Chi trả lên đến 100% cho chấn thương, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả lên đến 100% khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc chấn thương do tai nạn

Chi trả 100% đến 300% khi tử vong do tai nạn

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN 2020 (Sống An)

Cuộc sống luôn có rủi ro, bất ngờ mà bạn không thể biết trước. Hãy chủ động thiết lập cho mình kế hoạch dự phòng tài chính trước những bất trắc ngay từ hôm nay.

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi sản phẩm Sống An

 

bao-hiem-tai-nan-toan-dien-song-anbao-hiem-tai-nan-toan-dien-song-an

Điều kiện tham gia sản phẩm

Độ tuổi

6 tháng tuổi đến 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Tối đa đến tuổi 70 của Người được bảo hiểm

Tham gia kèm với sản phẩm chính

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin