Chi trả theo đúng chi phí thực tế đối với các phương pháp điều trị như: hóa trị, xạ trị, phẫu thuật

Số tiền được thanh toán tối đa lên đến 100% STBH

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này tương đương khoảng 20% STBH

  • TẢI XUỐNG:

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢO HIỂM THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ THỰC TẾ DO UNG THƯ

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư

sẽ thanh toán chi phí thực tế của các phương pháp điều trị sau: Phẫu thuật, Xạ trị,

Hóa trị do Ung thư.

Quyền lợi bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư

Hanwha Life sẽ chi trả lên đến 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trong quá trình điều trị Phẫu thuật, Xạ trị, Hóa trị do Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên. 

Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm điều trị mà không cần phải lo lắng chi phí. Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư sẽ bằng 20% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

Điều kiện tham gia bảo hiểm

 

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm

Tối đa là 65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

Từ 06 đến 65 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm

bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin