Giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư trọn đời

Những khoản thưởng có giá trị được trao đều đặn

Bảo vệ bản thân trong suốt 3 năm hợp đồng đầu tiên

THÔNG TIN CHI TIẾT

CATHAY LIFE - THỊNH AN TÍCH LŨY TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Cathay Life - Thịnh An tích lũy trọn đời ưu việt là giải pháp đầu tư để bảo vệ bản thân và gia đình. Đây cũng là một sản phẩm giúp khách hàng phát triển tài chính thông qua việc đầu tư, mang đến lượng tài chính ổn định đảm bảo cho những rủi ro không may xảy ra trong tương lai.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Quyền lợi bảo hiểm Cathay Life Thịnh An tích lũy trọn đời ưu việt

Cty BH Cathay Life cung cấp những quyền lợi sau đây cho quý khách hàng tham gia gói bảo hiểm Thịnh An.

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Quyền lợi cơ bản: Công ty sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
  • Quyền lợi nâng cao: Công ty sẽ chi Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản hợp đồng (Đối với Người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở đi Công ty sẽ chi trả như Quyền lợi cơ bản)
  • Quyền lợi đầu tư: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất sẽ được tính hàng tháng dựa vào mức lãi suất công bố và được tự động cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền lợi khác

Quyền lợi đáo hạn

Khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi, Công ty sẽ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi thưởng đặc biệt

Vào cuối năm hợp đồng thứ 20, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 200% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong suốt 20 năm hợp đồng

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Vào cuối mỗi 5 năm hợp đồng, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 20% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong 5 năm hợp đồng gần nhất

Quyền lợi duy trì hợp đồng trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên

Trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng sẽ được duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng, với điều kiện:

  • Đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, và
  • Không rút hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Quyền lợi rút tiền mặt

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bạn có thể rút tiền mặt từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình. Yêu cầu rút tiền mặt có thể được thực hiện sau năm hợp đồng thứ nhất.

Điều kiện tham gia Cathay Life Thịnh An tích lũy trọn đời ưu việt

Cty bảo hiểm Cathay Life rất vui lòng tiếp nhận các quý khách hàng phù hợp với những điều kiện dưới đây tham gia bảo hiểm Cathay Life Thịnh An.

Độ tuổi tham gia

0 – 60

Thời hạn đóng phí

Đến 99 tuổi

Thời hạn hợp đồng

Đến 99 tuổi

Thời gian đóng phí cơ bản tối thiểu

3 năm

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

100 triệu đồng

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM CATHAY LIFE

cathay-life-da-nang

Tại Đài Loan, công ty bảo hiểm Cathay Life là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Tiếp nối thành công tại Đài Loan và để hoàn thành mục tiêu phát triển vững mạnh tại châu Á, công ty bảo hiểm Cathay Việt Nam đã được thành lập, trở thành doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép hoạt động trong ngành bảo hiểm nhân thọ từ chính phủ Việt Nam. 

Mọi chi nhánh bảo hiểm Cathay nói chung tại Việt Nam và chi nhánh bảo hiểm Cathay Life Đà Nẵng đều tuân theo tôn chỉ hướng đến khách hàng để xây dựng dịch vụ hoàn hảo với sự thấu hiểu.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Nhắn tin