Phạm Thị Ly Na

- Không cần 20 năm kinh nghiệm, chỉ cần đặt mình vào vị trí khách hàng khi tư vấn hợp đồng bảo hiểm
- Không năn nỉ khách hàng mua bảo hiểm, chỉ cần giải thích đúng, đầy đủ quyền lợi sản phẩm và để khách hàng quyết định

Nhắn tin